Merge "sencha: set path to testbench firmware"
diff --git a/platforms/sencha/cheriot-tests.mk b/platforms/sencha/cheriot-tests.mk
index 309e1a7..297dada 100644
--- a/platforms/sencha/cheriot-tests.mk
+++ b/platforms/sencha/cheriot-tests.mk
@@ -19,7 +19,9 @@
 
 ## Runs the cheriot-rtos testbench in renode
 cheriot-testbench: renode cheriot_sim cheriot-test
-	$(RENODE_CMD) -e "i @${CHERIOT_RESC_RELEASE}; start"
+	$(RENODE_CMD) -e "\
+    \$$bin =@${CHERIOT_TEST}; \
+    i @${CHERIOT_RESC_RELEASE}; start"
 
 ## Generates the cheriot-rtos test-suite firmware
 cheriot-test: